Αγγλικός Όρος
vocal folds
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Aitchison (2000)
Carr (2008)
Crystal (2008)
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνητικές πτυχές/ χορδές (οι)

feedback