Αγγλικός Όρος
vocal play
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνητικό παιχνίδι (το)
Πηγή
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/177-%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A6137/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B13.pdf

feedback