Αγγλικός Όρος
vocal organs
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνητήρια / φωνητικά όργανα (τα)

feedback