ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνητικές χορδές (οι) vocal cords
φωνητικές πτυχές/ χορδές (οι) vocal folds
φωνητικές πτυχές (οι) vocal lips
φωνητικές χορδές (οι) vocal lips
φωνητήρια / φωνητικά όργανα (τα) vocal organs
φωνητικό παιχνίδι (το) vocal play
φωνητικό τεχνητό μέλος vocal prostheses
φωνητικές τάσεις vocal tensions
φωνητήρια / φωνητική οδός vocal tract
φωνητήρια όργανα (τα) vocal tract