ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φίλτρο χτένας (το) comb filter
φραγμοί επικοινωνίας (οι) communication barriers
φωνητικοποίηση συμφώνου (η) consonant vocalisation
φασματογράφημα ισοϋψών contour spectrogram
φωνητικές χορδές cords
Φλοιός cortex
φωνήεν με δευτερεύοντα τόνο (το) countertonic
φωνολογία ΣΦ (η) CV phonology
φορέαςδεδομένων data medium
φωνολογία της εξάρτησης (η) dependency phonology