Αγγλικός Όρος
consonant vocalisation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνητικοποίηση συμφώνου (η)

feedback