Αγγλικός Όρος
comb filter
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φίλτρο χτένας (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback