Αγγλικός Όρος
countertonic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνήεν με δευτερεύοντα τόνο (το)

feedback