Αγγλικός Όρος
data medium
Πηγή
Teubert, W. 2006
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μέσο δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Όρος
φορέαςδεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback