Αγγλικός Όρος
communication barriers
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φραγμοί επικοινωνίας (οι)

feedback