Αγγλικός Όρος
cortex
Πηγή
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φλοιός
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback