ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
προοπτική της θεωρίας του βέλτιστου (η) ΟΤ perspective
Παγκόσμιος ιστός (ο) WWW
παγκόσμιος ιστός (ο) World Wide Web
Πρόβλημα έυρεσης λέξης (το) word-finding problem
προέλευση λέξης (η) word origin
παιχνίδι λέξεων (το) word game
παραγωγή λέξης (η) word derivation
παράθυρο προσοχής (το) window of attention
παράθυρο window
παράλογες γραμματικές wild grammars