Αγγλικός Όρος
word origin
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προέλευση λέξης (η)

feedback