Αγγλικός Όρος
window
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παράθυρο
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback