Αγγλικός Όρος
ΟΤ perspective
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προοπτική της θεωρίας του βέλτιστου (η)

feedback