Αγγλικός Όρος
word derivation
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παραγωγή λέξης (η)

feedback