Αγγλικός Όρος
wild grammars
Πηγή
Rod Ellis (1994)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παράλογες γραμματικές
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback