ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
ποδανά (τα) verlan
παλλόμενος,-η,-ο vibrant
Παραβίαση (η) violation
πρωτολέξη (η) vocable
ποιότητα φωνής (η) voice quality
ποιότητα ομιλίας voice quality
ποιότητα φωνής (η) voice set
ποικιλία των φωνηέντων (η) vowel alternation
προσθίωση φωνήεντος (η) vowel fronting
ποιότητα του φωνήεντος (η) vowel quality