ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
πρωτότυπος (ο) prototype
πρωτότυποι prototypes
πρωτότυποι prototypes
πρωτοτυπική σημασιολογία (η) prototype semantics
πρωτοτυπική θεωρία (η) prototype semantics
πρωτοτυπική θεωρία (η) prototype theory
πρωτοτυπική δομή (η) prototype structure
πρωτοτυπικά φαινόμενα (τα) prototype effects
πρωτότητα firstness
πρωτολέξη (η) vocable