ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
Παλαιοσιβηριακή (η) (γλώσσα) Paleo-Siberian
παλαιώνυμο (το) retronym
παλατογράφημα (το) palatogram
παλατογραφία (η) palatography
Πάλι (η) (γλώσσα) Pali
παλιλαλία (η) palilalia
παλινδρόμηση (η) regression
παλλόμενο ακαριαίο (το) tap
παλλόμενο σύμφωνο (το) trilled consonant
παλλόμενος-η-ο roll