Αγγλικός Όρος
palatogram
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ουρανισκογράφημα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
παλατογράφημα (το)

feedback