Αγγλικός Όρος
palilalia
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παλιλαλία (η)
Πηγή
http://tsgenesee.mbg.duth.gr/tsgr.html

feedback