Αγγλικός Όρος
palatography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Ladefoged
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ουρανισκογραφία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
παλατογραφία (η)

feedback