Αγγλικός Όρος
retronym
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Fromkin et al. (2003)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
παλαιώνυμο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ρετρώνυμο (το)

feedback