Αγγλικός Όρος
tap
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Fromkin (2011)
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
παλλόμενο ακαριαίο (το)
Όρος
μονοπαλλόμενος

feedback