ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
πρωτότυποι prototypes
πρωτότυποι prototypes
πρωτότυπος (ο) prototype
Πρωτότυπος (ο) prototype
πρωτότυπος κλασικής θεωρίας (ο) classical theory prototype
πτυχία στη λεξικογραφία (τα) degrees in lexicography
πτώση fall
πτώση (η) case
πτώση που δηλώνει "πάνω σε" (η) superessive
πτώση που δηλώνει "πάνω σε" (η) supraessive