ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
π-δομή(η) p-structure
Π. D.
Π’ S’
παγιωμένη έκφραση (η) frozen expression
Παγιωμένη έκφραση (η) frozen expression / set expression
παγιωμένη έκφραση (η) fixed expression
παγιωμένη έκφραση (η) set expression
παγιωμένη μεταφορά (η) frozen metaphor
παγιωμένη φράση (η) set phrase
παγιωμένο στοιχείο απάντησης (το) fixed response item