ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
ολιγομερής αριθμός (ο) paucal
οκτάβα (η) octave
οκνηρία (η) indolence
οκνηρή αντωνυμία (η) lazy pronoun
Οκαναγκάν (η) (γλώσσα) Okanagan
οισοφαγικός,-ή,-ό oesophageal / esophageal
οισοφαγικός-ή-ό esophageal
οιονεί υπωνυμία quasi-hyponymy
οιονεί συνώνυμο quasi synonym
οιονεί συγχώνευση (η) near merger