Αγγλικός Όρος
near merger
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οιονεί συγχώνευση (η)

feedback