Αγγλικός Όρος
indolence
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
νωθρότητα (η)
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
οκνηρία (η)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback