Αγγλικός Όρος
oesophageal / esophageal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οισοφαγικός,-ή,-ό

feedback