Αγγλικός Όρος
paucal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ολιγομερής αριθμός (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback