Αγγλικός Όρος
lazy pronoun
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οκνηρή αντωνυμία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback