Αγγλικός Όρος
quasi synonym
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Jeff Good (2016)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οιονεί συνώνυμο
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback