ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
Ουρανισκογράφος (ο), παλατογράφος (ο) palatograph
ουρανισκολαλία (η) palatolalia
ουρανίσκος (ο) palate
ουρανισκοφωνία (η) palatophonia
ουρανοφατνιακός-ή-ό post-alveolar
ουρανοφατνιακός,-ή,-ό palato-alveolar
ουρανώνω palatalize
ουράνωση (η) palatalization / palatalisation
ουρλιαχτά (τα) pant-hoots
Ούρντου (η) (γλώσσα) UR