Αγγλικός Όρος
palatalize
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουρανώνω
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback