Αγγλικός Όρος
palatalization / palatalisation
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Ladefoged
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Σακελλαριάδης
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ουρανικοποίηση (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
ουράνωση (η)
Πηγή
ΛΚΝ

feedback