Αγγλικός Όρος
palatophonia
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουρανισκοφωνία (η)

feedback