Αγγλικός Όρος
palatograph
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ουρανισκογράφος (ο), παλατογράφος (ο)

feedback