Αγγλικός Όρος
palatolalia
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουρανισκολαλία (η)

feedback