Αγγλικός Όρος
post-alveolar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ουρανοφατνιακός-ή-ό
Όρος
μεταφατνιακό (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback