ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λημματικός τύπος (ο) citation form
λημματικός τύπος (ο) citation form
λογική τάξεων (η) class-logic
λέξη κλειστής τάξης/κατηγορίας (η) closed-class word
Λεξικό Προφοράς CMU (το) CMU Pronouncing Dictionary
λεξικά συμφράσεων (τα) collocations dictionaries
λεξιλόγιο κοινού πυρήνα (το) common core vocabulary
λάθη επικοινωνιακής στρατηγικής (τα) communication-strategy errors
λεξικογραφία με τη βοήθεια υπολογιστή computer assisted lexicography
λεξικό με τη βοήθεια υπολογιστή (το) / ηλεκτρονικό λεξικό (το) computer-aided dictionary