Αγγλικός Όρος
collocations dictionaries
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικά συμφράσεων (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback