Αγγλικός Όρος
communication-strategy errors
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λάθη επικοινωνιακής στρατηγικής (τα)
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback