Αγγλικός Όρος
class-logic
Πηγή
Crystal (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογική τάξεων (η)

feedback