Αγγλικός Όρος
citation form
Πηγές
Trask (1993)
Hartmann & James (2002)
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
Τύπος παραπομπής (ο), τύπος παράθεσης (ο)
Όρος
λημματικός τύπος (ο)
Πηγή
Lyons (1995)

feedback