Αγγλικός Όρος
CMU Pronouncing Dictionary
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λεξικό Προφοράς CMU (το)

feedback