Αγγλικός Όρος
common core vocabulary
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξιλόγιο κοινού πυρήνα (το)

feedback