ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λεξικά συντομογραφιών (τα) abbreviations dictionaries
λάθος χρήση (η) abusage
λεξικά ακρωνυμίων (τα) acronyms dictionaries
λεξικό ποιόν ενεργείας (το) Aktionsart (pl. Actionsarten)
λογισμικό παραγωγής πινάκων συμφραζομένων Ant Conc (το) Ant Conc
Λειτουργία απόδοσης/ εκχώρησης (η) assignment function
λεξικό συγκεκριμένου συγγραφέα (το) author-specific dictionary
λεξικογραφία συγκεκριμένου συγγραφέα (η) author-specific lexicography
λεξικό συγγραφέα (το) author’s concordance
λεξικό συγγραφέων (το) authors dictionary