Αγγλικός Όρος
acronyms dictionaries
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικά ακρωνυμίων (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback